EN
X
Location
Challenging, professional and creative talent driving the future
Contact Us
Plasmapp Co., Ltd.
Sales & Marketing13F, 476, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea [06120]
R&D 9, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea [17086]
FACTORY 102, Cheombok-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea [41061]
Contact Us
Abroad